VZDELÁVANIENárodné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou úniou tanca a tanečného športu otvorilo nový rekvalifikačný kurz „UČITEĽ SPOLOČENSKÝCH TANCOV“. Ide o trojročné štúdium po ktorého ukončení absolvent získa certifikát, ktorý ho oprávňuje vyučovať kurzy spoločenských tancov a slúži aj ako kvalifikácia pre činnosť v školských inštitúciách. Kurz poskytne frekventantom teoretické a praktické poznatky a vedomosti potrebné pre vykonávanie profesie učiteľ spoločenského tanca. 

V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry kurz prispeje k výchove nových odborníkov – špecialistov v oblasti spoločenského tanca, k príprave špecialistov v kolektívoch záujmovej umeleckej činnosti, k podporovaniu a zabezpečeniu odborného rastu pedagógov spoločenského tanca v súlade so spoločenskými požiadavkami.V odbornej rovine pomôže rozšíriť, doplniť a inovovať vedomosti a zručnosti pracovníkov z praxe. 

Štúdium je určené pre tých adeptov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie a tanečnú prax.

 
 
NIOBE CMS
Všetky práva vyhradené.
© Sutts.sk 2007.