Prezídium


PREZIDENT

Ing. Peter Cieker

PREZÍDIUM
Andrej Mičunek – viceprezident – sekcia Dance sport
Ing. Igor Kšenzuliak – viceprezident – sekcia Latino
Dagmar Zádorová – viceprezident – sekcia D.C.C.

Mgr. Magdaléna Jakubíková
 – viceprezident – sekcia Social dance

 
 
NIOBE CMS
Všetky práva vyhradené.
© Sutts.sk 2007.