O Nás

Dňa 03.02.2000 bolo založené Združenie Učiteľov Tanca (ZUT) so sídlom v Žiline.

ZUT je profesné združenie učiteľov tanca na Slovensku, ktoré chce pokračovať v činnosti a tradíciach Osvetového ústavu v Bratislave.

Svoju činnosť začalo I. Kongresom ZUT, ktorý sa konal dňa 01.-02.09.2000 v Žiline.

Dňa 31.05.2007 nás prijali na svetovom kongrese v Blackpoole za členov svetovej tanečnej organizácie WORLD DANCE COUNCIL (WDC).

Z toho dôvodu sme boli nútení zmeniť štruktúru a aj názov :

SLOVENSKÁ ÚNIA TANCA A TANEČNÉHO ŠPORTU (SÚTTŠ)

Zmysel našej činnosti sa nezmenil, akurát sa zväčšil náš záber.

Prosím Vás o aktívnu účasť na činnosti našej únie, aby neexistovala len na papieri, ale aby to bola životaschopná, nám pomáhajúca organizácia.

Ing. Peter Cieker

prezident SÚTTŠ


 
 
NIOBE CMS
Všetky práva vyhradené.
© Sutts.sk 2007.